Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

Strona główna » Statystyka strony
 • Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
344408
Kalendarium wydarzeń
125329
Mapa witryny
9142
Chmura tagów
8786
Redakcja strony
4115
Galeria zdjęć
2807
Szkolenia
2597
Polityka prywatności
2526
Zastrzeżenia prawne
2452
Poleć znajomemu
1480

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
291362
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
18680
Oferty pracy w kraju - CBOP
14062

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
228275
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
51230
Staże
47966
Formy aktywizacji
37296
Porady grupowe
19551
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
19356
Giełdy pracy
17223
Spotkania informacyjne
13640
Targi pracy
11644
Zajęcia aktywizacyjne
11437
Prace interwencyjne
10820
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
10063
Dofinansowanie zatrudnienia 50+
9725
Przygotowanie zawodowe dorosłych
9458
Roboty publiczne
9072
Prace społecznie użyteczne
9009
Grupowe informacje zawodowe
8447
Dofinansowanie wynagrodzeń osób do 30 r.ż.
5563

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
24024
Usługi elektroniczne
18192
Kreator CV
9794
E-zgłoszenie oferty pracy
9116
E-zapytanie
4446
Newsletter
2334

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
44895
Rejestracja bezrobotnych
12307
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
9848
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
9791
Dokumenty do pobrania
9746
Rejestracja przez Internet
8473
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6291
Zasiłek dla bezrobotnych
5900
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
5822
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
5697
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
5126
Rejestracja poszukujących pracy
4944
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4712
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
4700
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4660
Przyznanie statusu bezrobotnego
4306
Inne informacje
3985
Dodatek aktywizacyjny
3946
Wysokość świadczeń pieniężnych
3866
Zakończenie umów o dofinansowanie zawartych w 2015 roku
3835
Centrum Aktywizacji Zawodowej
3637
Bon na zasiedlenie
3632
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3343
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną
3172
Agencje zatrudnienia
3153
Obowiązki bezrobotnych
3125
Zwrot kosztów przejazdu
3114
Prawa bezrobotnych
3107
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
3009
Staże
2962
Inne finansowe formy wsparcia
2870
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2808
Rejestracja przez Internet
2607
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2475
Prawa poszukujących pracy
2381
Utrata statusu poszukującego pracy
2379
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
2342
Obowiązki poszukujących pracy
2317
Środki na spółdzielnie socjalne
2270
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2227
Utrata statusu bezrobotnego
2206
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2039
Bon zatrudnieniowy
1996
Ubezpiecznie zdrowotne
1954
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1948
Praktyki absolwenckie
1908
Prace interwencyjne
1885
Zwrot kosztów zakwaterowania
1883
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1882
Pośrednictwo pracy krajowe
1880
Bon stażowy
1839
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1785
Wydawanie zaświadczeń
1768
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1733
Roboty publiczne
1695
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1691
Prace społecznie użyteczne
1657
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1644
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1632
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1569
PFRON
1339
Program "Aktywizacja i Integracja"
1285
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON
1154
„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”
805
Bon na zasiedlenie
795
Program "Gwarancje dla młodzieży"
704
Zatrudnienie skazanych
615
Zgłoś podjęcie pracy
424

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
29873
Dokumenty do pobrania
12511
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
9888
Zgłoszenie oferty pracy
5704
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
5149
Staże
3893
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3663
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3232
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3163
PFRON
3146
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2727
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2711
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2539
Wysokość świadczeń pieniężnych
2522
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2344
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2327
Roboty publiczne
2204
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2158
Dofinansowanie zatrudnienia 50+
2118
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
2042
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1938
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1926
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e)
1804
Prace interwencyjne
1787
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1765
Refundacja składek ZUS
1736
Pośrednictwo pracy krajowe
1706
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1589
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1516
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1511
Prace społecznie użyteczne
1484
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1481
Refundacja części wynagrodzeń, nagród oraz składek na ub. społ. bezrobotnych do 30 r.ż.
1475
Zwolnienia grupowe
1467
Świadczenie aktywizacyjne
1448
Grant na telepracę
1325
Pomoc dla przedsiębiorców związana z ochroną miejsc pracy
1029
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a)
772
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (art. 25c)
692
Klasyfikacja zawodów i specjalności
274

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
48931
Inne informacje
7190
Dane teleadresowe
6134
Kierownictwo Urzędu Pracy
5911
Mapa dojazdu
5669
Ocena pracy Urzędu
5323
Stopa bezrobocia
4706
Ocena strony internetowej
4297
Analizy i statystyki
4197
Programy i projekty
3672
Prawo
3237
Sprawozdania MPiPS
3130
Przydatne linki
2936
Zasięg działania
2871
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2778
Zielona Linia
2540
Projekty ze środków unijnych
2462
Sprawozdania roczne PUP
2418
Plan pracy PRRP
2299
Skład PRRP
2260
Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy
2230
Porządek posiedzeń PRRP
2215
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2178
Archiwum projektów
2151
Regulamin PRRP
2080
Status prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
2065
Tłumacz języka migowego
2019
Statystyki graficzne
1778
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1629
Opiniowanie kierunków kształcenia
1593
Archiwum
493
Barometr zawodów
455
2014
418
Archiwum
418
Archiwum
386
Archiwum
384
2015
361
2013
355
PO WER 2017
345
Archiwum
343
2011
343
2013
343
Archiwum
339
2010
333
2014
327
2015
324
2013
319
2014
319
2014
319
2011
318
2012
315
2012
313
RPO WD 2014-2020 (2017)
312
2012
307
2013
305
2010
302
2015
300
2015
244
2016
192
2016
187
Archiwum
184
2016
174
2016
168
Archiwum
109
2016
87
E-zapytanie
8
Ankiety i oceny
1
Sprawozdania roczne PUP
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
6939
Registration
2235

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
5663
РЕГИСТРАЦИЯ
1480
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4779
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl