Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

Strona główna » Statystyka strony
 • Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
322494
Kalendarium wydarzeń
117508
Mapa witryny
8576
Chmura tagów
8494
Redakcja strony
3828
Galeria zdjęć
2583
Szkolenia
2402
Polityka prywatności
2335
Zastrzeżenia prawne
2280
Poleć znajomemu
1339

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
274025
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
18290
Oferty pracy w kraju - CBOP
13442

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
211225
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
46524
Staże
43433
Formy aktywizacji
35114
Porady grupowe
18229
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
17724
Giełdy pracy
16370
Spotkania informacyjne
12974
Targi pracy
11059
Zajęcia aktywizacyjne
10915
Prace interwencyjne
9755
Przygotowanie zawodowe dorosłych
8901
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
8891
Dofinansowanie zatrudnienia 50+
8557
Roboty publiczne
8522
Prace społecznie użyteczne
8408
Grupowe informacje zawodowe
7875
Dofinansowanie wynagrodzeń osób do 30 r.ż.
4584

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
22868
Usługi elektroniczne
17174
Kreator CV
9088
E-zgłoszenie oferty pracy
8438
E-zapytanie
4164
Newsletter
2150

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
43021
Rejestracja bezrobotnych
11513
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
9323
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
9250
Dokumenty do pobrania
9006
Rejestracja przez Internet
7858
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5860
Zasiłek dla bezrobotnych
5598
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
5497
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
5369
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
4815
Rejestracja poszukujących pracy
4644
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
4442
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4407
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4331
Przyznanie statusu bezrobotnego
4042
Inne informacje
3755
Dodatek aktywizacyjny
3691
Wysokość świadczeń pieniężnych
3661
Zakończenie umów o dofinansowanie zawartych w 2015 roku
3418
Centrum Aktywizacji Zawodowej
3364
Bon na zasiedlenie
3268
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3106
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną
2966
Agencje zatrudnienia
2947
Zwrot kosztów przejazdu
2929
Prawa bezrobotnych
2911
Obowiązki bezrobotnych
2902
Staże
2776
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2775
Inne finansowe formy wsparcia
2672
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2616
Rejestracja przez Internet
2394
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2263
Utrata statusu poszukującego pracy
2216
Prawa poszukujących pracy
2210
Obowiązki poszukujących pracy
2172
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2133
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
2122
Środki na spółdzielnie socjalne
2121
Utrata statusu bezrobotnego
2009
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1864
Bon zatrudnieniowy
1819
Ubezpiecznie zdrowotne
1793
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1753
Praktyki absolwenckie
1745
Prace interwencyjne
1734
Zwrot kosztów zakwaterowania
1729
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1717
Pośrednictwo pracy krajowe
1711
Bon stażowy
1683
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1633
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1573
Roboty publiczne
1546
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1543
Prace społecznie użyteczne
1504
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1492
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1475
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1420
Program "Aktywizacja i Integracja"
1142
PFRON
1112
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON
970
Wydawanie zaświadczeń
870
„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”
661
Program "Gwarancje dla młodzieży"
553
Bon na zasiedlenie
549
Zatrudnienie skazanych
470
Zgłoś podjęcie pracy
177

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
27800
Dokumenty do pobrania
11591
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
9336
Zgłoszenie oferty pracy
5132
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4868
Staże
3588
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3357
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3010
PFRON
2962
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2830
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2525
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2419
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2371
Wysokość świadczeń pieniężnych
2356
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2164
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2153
Roboty publiczne
2043
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2012
Dofinansowanie zatrudnienia 50+
1907
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1882
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1747
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1726
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e)
1722
Prace interwencyjne
1602
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1593
Pośrednictwo pracy krajowe
1558
Refundacja składek ZUS
1558
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1439
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1370
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1370
Prace społecznie użyteczne
1334
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1329
Zwolnienia grupowe
1327
Świadczenie aktywizacyjne
1269
Refundacja części wynagrodzeń, nagród oraz składek na ub. społ. bezrobotnych do 30 r.ż.
1191
Grant na telepracę
1168
Pomoc dla przedsiębiorców związana z ochroną miejsc pracy
858
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a)
609
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (art. 25c)
548
Klasyfikacja zawodów i specjalności
112

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
46108
Inne informacje
6897
Dane teleadresowe
5775
Kierownictwo Urzędu Pracy
5532
Mapa dojazdu
5250
Ocena pracy Urzędu
5103
Stopa bezrobocia
4453
Ocena strony internetowej
4126
Analizy i statystyki
3948
Programy i projekty
3453
Prawo
3108
Sprawozdania MPiPS
2929
Przydatne linki
2807
Zasięg działania
2701
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2631
Zielona Linia
2369
Projekty ze środków unijnych
2291
Sprawozdania roczne PUP
2269
Plan pracy PRRP
2208
Skład PRRP
2127
Porządek posiedzeń PRRP
2106
Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy
2103
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2032
Archiwum projektów
2018
Regulamin PRRP
1991
Tłumacz języka migowego
1908
Status prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
1826
Statystyki graficzne
1664
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1525
Opiniowanie kierunków kształcenia
1487
Archiwum
370
Archiwum
320
2014
295
Archiwum
273
Barometr zawodów
273
Archiwum
269
2015
258
Archiwum
251
Archiwum
250
2010
245
2014
236
2013
235
2015
235
2013
229
2011
226
2014
226
2012
222
2012
222
2011
222
2012
221
2013
220
2013
218
2014
218
2010
214
2015
212
PO WER 2017
167
RPO WD 2014-2020 (2017)
154
2015
131
2016
95
Archiwum
89
2016
89
2016
85
2016
79
Archiwum
23
E-zapytanie
8
Ankiety i oceny
1
Sprawozdania roczne PUP
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
6593
Registration
2137

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
5261
РЕГИСТРАЦИЯ
1388
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4435
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl