Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

Strona główna » Statystyka strony
 • Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
333232
Kalendarium wydarzeń
118069
Mapa witryny
8780
Chmura tagów
8598
Redakcja strony
3914
Galeria zdjęć
2641
Szkolenia
2467
Polityka prywatności
2399
Zastrzeżenia prawne
2335
Poleć znajomemu
1390

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
282240
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
18404
Oferty pracy w kraju - CBOP
13659

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
219253
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
48681
Staże
45560
Formy aktywizacji
36140
Porady grupowe
18652
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
18418
Giełdy pracy
16727
Spotkania informacyjne
13217
Targi pracy
11259
Zajęcia aktywizacyjne
11103
Prace interwencyjne
10252
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
9433
Dofinansowanie zatrudnienia 50+
9143
Przygotowanie zawodowe dorosłych
9105
Roboty publiczne
8701
Prace społecznie użyteczne
8616
Grupowe informacje zawodowe
8067
Dofinansowanie wynagrodzeń osób do 30 r.ż.
5059

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja przez Internet
23418
Usługi elektroniczne
17625
Kreator CV
9345
E-zgłoszenie oferty pracy
8701
E-zapytanie
4273
Newsletter
2200

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
43929
Rejestracja bezrobotnych
11885
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
9527
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
9524
Dokumenty do pobrania
9353
Rejestracja przez Internet
8128
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6046
Zasiłek dla bezrobotnych
5716
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
5638
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
5493
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
4927
Rejestracja poszukujących pracy
4765
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
4540
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4522
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4483
Przyznanie statusu bezrobotnego
4148
Inne informacje
3835
Dodatek aktywizacyjny
3775
Wysokość świadczeń pieniężnych
3732
Zakończenie umów o dofinansowanie zawartych w 2015 roku
3590
Centrum Aktywizacji Zawodowej
3440
Bon na zasiedlenie
3422
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3195
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną
3042
Agencje zatrudnienia
3015
Zwrot kosztów przejazdu
2994
Prawa bezrobotnych
2981
Obowiązki bezrobotnych
2978
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2856
Staże
2834
Inne finansowe formy wsparcia
2742
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2678
Rejestracja przez Internet
2461
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2341
Utrata statusu poszukującego pracy
2271
Prawa poszukujących pracy
2263
Obowiązki poszukujących pracy
2210
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
2196
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2167
Środki na spółdzielnie socjalne
2158
Utrata statusu bezrobotnego
2077
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1921
Bon zatrudnieniowy
1869
Ubezpiecznie zdrowotne
1842
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1811
Praktyki absolwenckie
1795
Prace interwencyjne
1775
Zwrot kosztów zakwaterowania
1773
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1772
Pośrednictwo pracy krajowe
1759
Bon stażowy
1726
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1671
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1616
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1587
Roboty publiczne
1584
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
1549
Prace społecznie użyteczne
1543
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1521
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1460
Wydawanie zaświadczeń
1290
PFRON
1195
Program "Aktywizacja i Integracja"
1176
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON
1031
„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”
694
Bon na zasiedlenie
649
Program "Gwarancje dla młodzieży"
589
Zatrudnienie skazanych
506
Zgłoś podjęcie pracy
263

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
28801
Dokumenty do pobrania
12037
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
9589
Zgłoszenie oferty pracy
5386
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4997
Staże
3701
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3479
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3070
PFRON
3019
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2969
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2590
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2530
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2420
Wysokość świadczeń pieniężnych
2404
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2236
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2213
Roboty publiczne
2085
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2074
Dofinansowanie zatrudnienia 50+
1987
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1927
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1808
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1784
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e)
1768
Prace interwencyjne
1653
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1640
Refundacja składek ZUS
1613
Pośrednictwo pracy krajowe
1597
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1481
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1410
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1404
Prace społecznie użyteczne
1373
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1372
Zwolnienia grupowe
1358
Świadczenie aktywizacyjne
1322
Refundacja części wynagrodzeń, nagród oraz składek na ub. społ. bezrobotnych do 30 r.ż.
1312
Grant na telepracę
1212
Pomoc dla przedsiębiorców związana z ochroną miejsc pracy
910
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a)
652
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (art. 25c)
586
Klasyfikacja zawodów i specjalności
152

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
47527
Inne informacje
7030
Dane teleadresowe
5924
Kierownictwo Urzędu Pracy
5698
Mapa dojazdu
5422
Ocena pracy Urzędu
5210
Stopa bezrobocia
4558
Ocena strony internetowej
4192
Analizy i statystyki
4042
Programy i projekty
3536
Prawo
3165
Sprawozdania MPiPS
3006
Przydatne linki
2867
Zasięg działania
2753
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2697
Zielona Linia
2431
Projekty ze środków unijnych
2342
Sprawozdania roczne PUP
2324
Plan pracy PRRP
2241
Skład PRRP
2181
Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy
2163
Porządek posiedzeń PRRP
2154
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2083
Archiwum projektów
2061
Regulamin PRRP
2022
Tłumacz języka migowego
1958
Status prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
1914
Statystyki graficzne
1714
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1566
Opiniowanie kierunków kształcenia
1524
Archiwum
423
Archiwum
354
2014
337
Barometr zawodów
337
Archiwum
315
Archiwum
299
2015
298
Archiwum
285
Archiwum
284
2013
280
2010
274
2011
269
2014
268
2015
268
2014
261
2013
261
2014
261
2011
260
2012
259
2012
256
2013
251
2013
249
2012
247
2010
243
2015
242
PO WER 2017
229
RPO WD 2014-2020 (2017)
196
2015
177
2016
135
2016
130
Archiwum
121
2016
111
2016
110
Archiwum
52
E-zapytanie
8
Ankiety i oceny
1
Sprawozdania roczne PUP
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
6743
Registration
2173

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
5450
РЕГИСТРАЦИЯ
1420
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4566
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl