Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Staże

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu (w ramach PO WER) ( forma archiwalna )

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Data od:
2017-09-18
Data do:
2017-10-13

            

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

TERMIN NABORU: 18 września - 13 października 2017r.

Na staż kierowane będą wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie
w wieku 18 - 29 lat (poniżej 30 roku życia)
 należące do kategorii NEET. 


Wśród bezrobotnych kategorii NEET kierowanych na staż będą również osoby posiadające następujące statusy: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne , osoby długotrwale bezrobotne

 

Czas trwania stażu: minimalny 3 miesiące, maksymalnie 4 miesięcy. - o długości trwania stażu decyduje w szczególności program stażu oraz min. data złożenia i realizacji wniosku. 

WYMAGANA JEST DEKLARACJA ZATRUDNIENIA PO STAŻU

Formularze wniosków i informacje uzyskać można w pok. nr 2 Urzędu  w godz. 800 do 1500

(tel. 75 64 73 156) oraz

na stronie internetowej Urzędu:  www.urzadpracy.jgora.pl  

link bezpośredni (kliknij)link otworzy się w nowym oknie

Kategoria NEET – oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: nie pracuje oraz nie kształci się formalnie w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczy obecnie lub w ostatnich 4 tygodniach nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia długotrwale bezrobotny różni się w zależności od wieku:

 • Osoba < 25 lat - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy)
 • Osoba 25 lat i więcej - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)

Osoba o niskich kwalifikacjach - oznacza osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. wykształcenie na poziomie maksymalnie ponadgimnazjalnym (z tej kategorii wykluczone są osoby z wykształceniem policealnym, pomaturalnym i wyższym).


Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)” realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
ikona PDF Program stażu 05-01-17 12:50 208.25KB pobierz
ikona DOC Program stażu 05-01-17 12:51 39.5KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży dla osób bezrobotnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2017 roku 24-01-17 07:31 243.81KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 15-01-16 12:46 31.25KB pobierz
ikona PDF Wniosek o dni wolne (dla stażysty) 05-01-17 13:47 179.29KB pobierz
ikona DOC Wniosek o dni wolne (dla stażysty) 05-01-17 13:47 44.5KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z załącznikami 05-01-17 12:43 324.68KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z załącznikami 05-01-17 12:43 167KB pobierz
ikona PDF Zgłoszenie wolnego miejsca stażu 05-01-17 12:48 218.84KB pobierz
ikona DOC Zgłoszenie wolnego miejsca stażu 05-01-17 12:48 41.5KB pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aneta Galos (tylko staże z PFRON)  specjalista ds.programów +48 75 64 73 153  
Sylwia Stasienko  specjalista ds.programów  +48 75 64 73 156  
Edyta Cichy  specjalista ds.programów stażysta  +48 75 64 73 156  

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48902
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl