Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Staże

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu (w ramach RPO WD) ( forma archiwalna )

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Data od:
2017-07-18
Data do:
2017-08-11


NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

TERMIN NABORU:  18 LIPCA - 11 SIERPNIA 2017r.

Na staż kierowane będą wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w wieku od 30 roku życia należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Kobiety

 

Pierwszeństwo udziału w stażu mają osoby bezrobotne zamieszkałe na obszarach objętych rewitalizacją

Czas trwania stażu: minimalny 3 miesiące, maksymalny do 4 miesięcy. O długości trwania stażu decyduje w szczególności program stażu oraz min. data złożenia i realizacji wniosku. Staże  w ramach projektu trwają do 30.11.2017r.

 WYMAGANA JEST DEKLARACJA ZATRUDNIENIA PO STAŻU

 Formularze wniosków i informacje uzyskać można w pok. nr 2 Urzędu  w godz. 800 do 1500

(tel. 75 64 73 156) oraz na stronie internetowej Urzędu:  www.urzadpracy.jgora.pl 

link bezpośredni (kliknij)link otworzy się w nowym oknie


 Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry_2017”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8  Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Osoba długotrwale bezrobotna: oznacza osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Wliczamy w to zarówno okres przed jak i w trakcie zarejestrowania w PUP.

Osoba o niskich kwalifikacjach: osoba posiadająca wykształcenie na poziomie mniejszym lub równym ISCED 3, czyli z wykształceniem na poziomie maksymalnie ponadgimnazjalnym czyli z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i średnim ogólnokształcącym (wykształcenie policealne i wyższe nie wpisuje się w tę kategorię).

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
ikona PDF Program stażu 05-01-17 12:50 208.25KB pobierz
ikona DOC Program stażu 05-01-17 12:51 39.5KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży dla osób bezrobotnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2017 roku 24-01-17 07:31 243.81KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 15-01-16 12:46 31.25KB pobierz
ikona PDF Wniosek o dni wolne (dla stażysty) 05-01-17 13:47 179.29KB pobierz
ikona DOC Wniosek o dni wolne (dla stażysty) 05-01-17 13:47 44.5KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z załącznikami 05-01-17 12:43 324.68KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z załącznikami 05-01-17 12:43 167KB pobierz
ikona PDF Zgłoszenie wolnego miejsca stażu 05-01-17 12:48 218.84KB pobierz
ikona DOC Zgłoszenie wolnego miejsca stażu 05-01-17 12:48 41.5KB pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aneta Galos (tylko staże z PFRON)  specjalista ds.programów +48 75 64 73 153  
Sylwia Stasienko  specjalista ds.programów  +48 75 64 73 156  
Edyta Cichy  specjalista ds.programów stażysta  +48 75 64 73 156  

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47966
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl