Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

YFBMaSr9TxmISP6YiMoeivkw3siSJLdXjT2CPiPbuRiJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

p619Fj42OUnfG-mp4CsEv3ZTq5JyjPNKX3IHkQBB7z2JRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

wQmxrJrgwZG_caAGhTbae8dpMte5CUDzdpox4chvmfmJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

Strona główna » Formy aktywizacji » Bon na zasiedlenie
 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie - nabór wniosków (w ramach PO WER) ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Data od:
2017-10-02
Data do:
2017-10-27

 

            

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

TERMIN NABORU: 2 - 27.10.2017r.

Wartość bonu wynosi: 8 000,00 zł (osiem tysięcy zł)

 

O bony mogą ubiegać się osoby z kategorii NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 18-29 lat, (poniżej 30 roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze,
 • które nie kształcą się, (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
 • które nie szkolą się lub nie szkoliły się w okresie 4 tygodni przed dniem rekrutacji do projektu /uzyskania wsparcia w projekcie (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych).

Spośród osób kategorii NEET preferowane będą wnioski osób z jednej z poniższych kategorii:

 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE 
 • OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH


Definicje:

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia długotrwale bezrobotny różni się w zależności od wieku:

 • Osoba - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy)
 • Osoba 25 lat i więcej - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)

Osoba o niskich kwalifikacjach - oznacza osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie na poziomie maksymalnie ponadgimnazjalnym (z tej kategorii wykluczone są osoby z wykształceniem policealnym, pomaturalnym i wyższym).

Uwaga:

 • Wsparcie (wydanie bonu na zasiedlenie) dla osób, które w dniu przystąpienia do projektu miały poniżej 25 lat może być udzielone wyłącznie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP, zaś dla osób które w dniu przystąpienia do projektu były w wieku 25-29 lat  do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
 • Status osoby kategorii NEET  winien być spełniony nie tylko w dniu złożenia wniosku, ale  również w dniu wydania bonu na zasiedlenie.
 • Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania w oparciu o ustalony profil pomocy. 

 

Informacje nt. wsparcia uzyskać można w godz. 800 do 1400  u swoich doradców klienta indywidualnego:

pokój nr 5   - telefon: 75 64 73 157

pokój nr 19  - telefon: 75 64 73 169

Formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.jgora.pl  (druki do pobrania) 

Wnioski należy składać w kancelarii podawczej urzędu – pokój nr 8


Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)” realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
ikona PDF Regulamin przyznawania osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2017 roku 27-03-17 07:50 170.18KB pobierz
ikona PDF Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 27-03-17 07:50 244.53KB pobierz
ikona DOC Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 27-03-17 07:50 86.5KB pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Anna Statkiewicz pośrednik pracy - doradca klienta indywidualnego +48 75 64-73-157  
Wiesława Skiba-Płoszaj pośrednik pracy - doradca klienta indywidualnego +48 75 64-73-157  
Małgorzata Gajek pośrednik pracy - doradca klienta indywidualnego +48 75 64-73-169  
Agnieszka Kuczyńska pośrednik pracy - doradca klienta indywidualnego +48 75 64-73-169  
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8048
 • PK0ECugKjZ81HpbqXEk7o4POKQ3fcOetnARkTi65z8Xji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • TcUAfoeFEXyIHopmBW3a3SRivpDYDetJaD-W4nCbMHvji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • _oP4I93BB3eQpgItpDULn0cGunq0Of9nq_bZiOh9sJPji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • E1o-N25cunDqR5Wby3BPzVsT5qBTVZ8t8NtdVUlA-g7ji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • sPljy8CxXT7dttxGuZJqCtdNHNouuhf467OehXpuVMfji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • krXfhEymWF7iRO1GRRCpFiAY88nyb8LvnK56szMyEcbji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • tomQgsBVEvknAwlQYj5gzPGS2Y0gRK63qUSqfh8IXWvji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • pxwQlz3ozaAb7DY6vvXO6SHjbFGIFBdAF5hs4mju7wTji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • jRKCCO_r3EyxMRbKwIO9snpKxYiZsZcT74XlRKy5p03ji_03vnN1bEw6yEJJ1YofOPCOzBNLp7aywqGpnorN_w

 • re8FhNyJ-Oq2uFqQiT4hPbdGRiKtfTOy5THa5_OoIyWJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • HWAr-4VgCXk5v9yRt53CpgSQuQqZyD8HeX4nxBOkzjeJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • yUHh2AJXVWV1M4f7giZB2R8w8xgNfgcBptGGHT1u3KmJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • kLUNtMI9mF7FY-wxcjSlhg7JPZJ0-OpTJ2mpHIQvchqJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • RnZ5f067wWPOEjqLrwd7StuaP3Jc8mdaiuQLkFuq4gCJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • AruuL4vNDcBz-FsTUYsTENlNxZXUzyBTQT_VFNqE_pWJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • lGRbpUZi5ylWrD-wEgMSZr16Bq8BrcZ9rRY0IKIH1pSJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • wFGewtcXN5Yq0CdsgqWrGXTECS719GpBz6No1ZrN482JRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • eV3YTNHhlJy24yLIus2fPNuV1j96EiXwY0q1kfUsklKJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • xy3SLgpCExLsNKIXOqD1jz6iyBM7W04MVBBcu3mMM-mJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

 • 6-fvEchF6fOMfwTIKVybd3fhLcN0h0s2Ue5bZzDwLNyJRDN8JS3nt-GW28UZIXh_AcBlnCxgnldPWY0B2ASXmA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl