Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(2017-10-10)

 

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, iż otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 120.000,00 zł.

W związku z powyższym ogłaszamy w dniach 16.10.2017r. – 18.10.2017r. nabór wniosków o finansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. 
 
Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS muszą zostać spełnione jednocześnie jeden z priorytetów Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden z priorytetów wydatkowania rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy.

 Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem w ramach rezerwy KFS muszą spełniać następujące priorytety:

 1.     Priorytety Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS, które skierowane są na:

 • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (wg PKD 2007 sekcja C dział 10-33), transport i gospodarka magazynowa (wg PKD 2007 sekcja H dział 49-53) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (wg PKD 2007 sekcja Q dział 86-88).

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności Kod PKD (wskazanego w CEIDG lub KRS / GUS jako wiodący numer PKD):

 • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie jeleniogórskim lub województwie dolnośląskim zawodach deficytowych:

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Jeleniej Górze i powiecie  jeleniogórskim.

      Informacja Sygnalna za II półrocze i cały 2016 rok oraz I półrocze 2017 roku.

http://www.urzadpracy.jgora.pl/urzad_pracy/2016a.html

http://www.urzadpracy.jgora.pl/urzad_pracy/monitoring_zawodow.html

Barometr zawodów – prognoza na rok 2017 (dla województwa dolnośląskiego, powiatu jeleniogórskiego i miasta Jelenia Góra):

 http://www.urzadpracy.jgora.pl/urzad_pracy/barometr_zawodow.html

 Kod zawodu deficytowego dotyczy kierunku szkolenia a nie stanowiska.  

 • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.  

2.     Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS, które przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 • osób po 45 roku życia;
 • osób niepełnosprawnych;
 • w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

 Ponadto informujemy, iż zgodnie z pkt 11 Zasad i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w roku 2017
W dniu naboru wniosków Dyrektor Urzędu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków".

 W związku z powyższym: 

 • wysokość dofinansowania kształcenia ustawicznego  na 1 uczestnika  nie może przekroczyć kwoty przeciętnego wynagrodzenia - 4.220,69 zł;
 • jeżeli przyznany limit środków KFS nie pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich pracodawców, których wnioski będą rozpatrzone pozytywnie – w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS. 

Wnioski można składać:  

 • w formie papierowej w Kancelarii PUP w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, pok. nr 8, parter w godzinach pracy Kancelarii, tj. od 8:00 do 15:00- o złożeniu wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP Jelenia Góra
 • w formie elektronicznej na adres wrje@praca.gov.pl (przed przesłaniem do Urzędu należy podpisać wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym, za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej ) – decyduje data wpływu wniosku na w/w adres .
 • w  przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską- o złożeniu decyduje data nadania

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz. U. z 2014r. poz. 639) i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016r. poz. 2155) oraz zgodnie z zasadami i możliwościami finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w roku 2017.

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem naboru nie będą rozpatrywane.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z KFS wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacji na temat przedmiotowego wsparcia udzielają specjaliści do spraw rozwoju zawodowego pok. 316 tel. 756473178/246   

Wzór wniosku, załączniki oraz zasady i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w roku 2017 dostępne poniżej:


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
ikona PDF Formularz informacji 10-10-17 12:22 295.02KB pobierz
ikona DOC Formularz informacji 10-10-17 12:21 39KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji - pomoc de_minimis 10-10-17 12:22 133.5KB pobierz
ikona PDF MRPiPS - strona 1 10-10-17 12:13 439.2KB pobierz
ikona PDF MRPiPS - strona 2 10-10-17 12:14 571.88KB pobierz
ikona PDF MRPiPS - strona 3 10-10-17 12:14 176.79KB pobierz
ikona PDF Priorytety wydatkowania środków KFS w 2017 roku 10-10-17 12:16 306.27KB pobierz
ikona DOC Wniosek o przyznanie środków rezerwy KFS 10-10-17 12:20 499KB pobierz
ikona DOC Wyjaśnienia do priorytetów z KFS 10-10-17 12:18 20.53KB pobierz
ikona DOC Zasady KFS 2017 - dot. rezerwy 10-10-17 12:21 113KB pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 224634
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl