Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Środki na podjęcie działalności gospodarczej - rekrutacja do projektu osób poniżej 30 r.ż. (w ramach PO WER)

(2017-09-27)

            

  

Powiatowy Urząd pracy w Jeleniej Górze informuje, że

w dniach 9 - 20 PAŹDZIERNIKA 2017r.

prowadzona będzie rekrutacja do projektu:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)”

dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zainteresowanych wsparciem w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 Rekrutacja kierowana jest wyłącznie do osób kategorii NEET

 Kwota dofinansowania wynosi: 20 000 ZŁ (dwadzieścia tysięcy zł)

Definicje:

Kategoria NEET – oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: nie pracuje oraz nie kształci się formalnie w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczy obecnie lub w ostatnich 4 tygodniach nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Procedura rekrutacji:

Krok 1: Osoba bezrobotna, zainteresowana ubieganiem się o dotację, zgłasza się do swojego doradcy klienta indywidualnego - dotyczy również osób, które ponownie w roku 2017 będą ubiegały się o dotację w ramach projektu

Krok 2: Następuje ocena kwalifikowalności osoby do projektu na podstawie Kwestionariusza uczestnika projektu, w którym bezrobotny udostępnia dane niezbędne w procesie realizacji projektu min.: wiek, dane adresowe i kontaktowe, status na rynku pracy, wykształcenie.

Krok 3: W przypadku spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu osoba bezrobotna wypełnia oświadczenia uczestnika projektu, w których m.in.: wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celu realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)”

Krok 4: Realizowane jest wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego mającego na celu weryfikację predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działności gospodarczej, a co za tym idzie ustalenie adekwatności wsparcia w formie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Krok 5: Zakwalifikowaniem do wsparcia w formie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej będzie otrzymanie oferty potwierdzającej możliwość ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu, zwanej dalej ofertą.

- W ofercie zostanie określony wiążący termin na złożenie wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Krok 6: Złożenie wniosku w kancelarii podawczej Urzędu - pokój nr 8.

- Kompletny wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie wskazanym w otrzymanej ofercie.

- Niezłożenie wniosku w w/w terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z przedmiotowego wsparcia.

- Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Krok 7: Ocena wniosku

- Ocena wniosku odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w regulaminie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2016 roku.

Uwaga:

- w przypadku osób poniżej 25 r.ż. wsparcie w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej może być udzielone wyłącznie w okresie do 4 miesięcy od daty rejestracji w Urzędzie,

- w przypadku osób powyżej 25 r.ż. wsparcie w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej może być udzielone wyłącznie w okresie do 4 miesięcy od daty przystąpienia do projektu,

 

Informacja i druki wniosków dot. jednorazowych środków na działalność gospodarczą uzyskać można w pokoju nr 22 (parter Urzędu)

Telefon: 75 64 73 153

Druki wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami dostępne są również w dokumentach do pobrania w zakładce dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Link (odnośnik) do dokumentów (kliknij na link) : linklink otworzy się w nowym oknie  

Link (odnośnik) do informacji nt. dotacji  (kliknij na link) : linklink otworzy się w nowym oknie

Odnośniki (linki) do stron internetowych przydatnych przy podejmowaniu działalności gospodarczej:

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
ikona PDF DRUK A1_Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach i zobowiązaniach finansowych 05-04-17 14:10 308.96KB pobierz
ikona DOC DRUK A1_Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach i zobowiązaniach finansowych 05-04-17 14:10 75.5KB pobierz
ikona PDF DRUK A2_Oświadczenie do blokady środków 21-03-17 13:31 213.97KB pobierz
ikona DOC DRUK A2_Oświadczenie do blokady środków 21-03-17 13:32 37KB pobierz
ikona PDF DRUK A3_Oświadczenie majątkowe 21-03-17 13:33 183.13KB pobierz
ikona DOC DRUK A3_Oświadczenie majątkowe 21-03-17 13:41 50KB pobierz
ikona PDF Informacja nt. możliwego sposobu wypełnienia formularza informacji przy ubieganiu o pomoc de minimis 12-04-17 08:42 508.95KB pobierz
ikona PDF Interpretacja UOKIK dot. sposobu wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-03-17 13:20 477.16KB pobierz
ikona PDF PKD - Polska Klasyfikacja Działalności_2007 21-03-17 14:03 705.17KB pobierz
ikona PDF Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący w 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze (zmiana 07.2017) 07-08-17 14:17 425.72KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie komisji (UE) NR 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 12-02-15 12:25 893.23KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 24-07-17 10:42 285.95KB pobierz
ikona PDF Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 18-08-17 07:58 604.31KB pobierz
ikona DOC Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 18-08-17 07:58 373.5KB pobierz
ikona PDF zał. 1_Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis 21-03-17 13:18 223.99KB pobierz
ikona DOC zał. 1_Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis 21-03-17 13:18 38KB pobierz
ikona PDF zał. 2_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-03-17 13:19 501.02KB pobierz
ikona XLS zał. 2_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-03-17 13:20 152KB pobierz
ikona PDF zał. 3_Oświadczenie wnioskodawcy 01-08-17 11:31 288.89KB pobierz
ikona DOC zał. 3_Oświadczenie wnioskodawcy 01-08-17 11:31 40KB pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 224644
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl