Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Bon na zasiedlenie - nabór wniosków (w ramach PO WER)

(2017-09-26)

            

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

TERMIN NABORU: 2 - 27.10.2017r.

Wartość bonu wynosi: 8 000,00 zł (osiem tysięcy zł)

 

O bony mogą ubiegać się osoby z kategorii NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 18-29 lat, (poniżej 30 roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze,
 • które nie kształcą się, (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
 • które nie szkolą się lub nie szkoliły się w okresie 4 tygodni przed dniem rekrutacji do projektu /uzyskania wsparcia w projekcie (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych).

Spośród osób kategorii NEET preferowane będą wnioski osób z jednej z poniższych kategorii:

 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE 
 • OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH


Definicje:

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia długotrwale bezrobotny różni się w zależności od wieku:

 • Osoba - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy)
 • Osoba 25 lat i więcej - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)

Osoba o niskich kwalifikacjach - oznacza osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie na poziomie maksymalnie ponadgimnazjalnym (z tej kategorii wykluczone są osoby z wykształceniem policealnym, pomaturalnym i wyższym).

Uwaga:

 • Wsparcie (wydanie bonu na zasiedlenie) dla osób, które w dniu przystąpienia do projektu miały poniżej 25 lat może być udzielone wyłącznie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP, zaś dla osób które w dniu przystąpienia do projektu były w wieku 25-29 lat  do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
 • Status osoby kategorii NEET  winien być spełniony nie tylko w dniu złożenia wniosku, ale  również w dniu wydania bonu na zasiedlenie.
 • Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania w oparciu o ustalony profil pomocy. 

 

Informacje nt. wsparcia uzyskać można w godz. 800 do 1400  u swoich doradców klienta indywidualnego:

pokój nr 5   - telefon: 75 64 73 157

pokój nr 19  - telefon: 75 64 73 169

Formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.jgora.pl  (druki do pobrania) 

Wnioski należy składać w kancelarii podawczej urzędu – pokój nr 8


Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)” realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
ikona PDF Regulamin przyznawania osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2017 roku 27-03-17 07:50 170.18KB pobierz
ikona PDF Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 27-03-17 07:50 244.53KB pobierz
ikona DOC Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 27-03-17 07:50 86.5KB pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 224645
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl