Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15,
58-508 Jelenia Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

tel. +48 75 647 31 60 do 62
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu (w ramach RPO WD)

(2017-07-17)


NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

TERMIN NABORU:  18 LIPCA - 11 SIERPNIA 2017r.

Na staż kierowane będą wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w wieku od 30 roku życia należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Kobiety

 

Pierwszeństwo udziału w stażu mają osoby bezrobotne zamieszkałe na obszarach objętych rewitalizacją

Czas trwania stażu: minimalny 3 miesiące, maksymalny do 4 miesięcy. O długości trwania stażu decyduje w szczególności program stażu oraz min. data złożenia i realizacji wniosku. Staże  w ramach projektu trwają do 30.11.2017r.

 WYMAGANA JEST DEKLARACJA ZATRUDNIENIA PO STAŻU

 Formularze wniosków i informacje uzyskać można w pok. nr 2 Urzędu  w godz. 800 do 1500

(tel. 75 64 73 156) oraz na stronie internetowej Urzędu:  www.urzadpracy.jgora.pl 

link bezpośredni (kliknij)link otworzy się w nowym oknie


 Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry_2017”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8  Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Osoba długotrwale bezrobotna: oznacza osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Wliczamy w to zarówno okres przed jak i w trakcie zarejestrowania w PUP.

Osoba o niskich kwalifikacjach: osoba posiadająca wykształcenie na poziomie mniejszym lub równym ISCED 3, czyli z wykształceniem na poziomie maksymalnie ponadgimnazjalnym czyli z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i średnim ogólnokształcącym (wykształcenie policealne i wyższe nie wpisuje się w tę kategorię).

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
ikona PDF Program stażu 05-01-17 12:50 208.25KB pobierz
ikona DOC Program stażu 05-01-17 12:51 39.5KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży dla osób bezrobotnych obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w 2017 roku 24-01-17 07:31 243.81KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 15-01-16 12:46 31.25KB pobierz
ikona PDF Wniosek o dni wolne (dla stażysty) 05-01-17 13:47 179.29KB pobierz
ikona DOC Wniosek o dni wolne (dla stażysty) 05-01-17 13:47 44.5KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z załącznikami 05-01-17 12:43 324.68KB pobierz
ikona DOC Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z załącznikami 05-01-17 12:43 167KB pobierz
ikona PDF Zgłoszenie wolnego miejsca stażu 05-01-17 12:48 218.84KB pobierz
ikona DOC Zgłoszenie wolnego miejsca stażu 05-01-17 12:48 41.5KB pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 219251
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl